Imatges de l’espai

(CAT)
Aquestes són les primeres imatges de mestres, espai circumstancial, un nou espai a Barcelona per a la promoció del disseny, el dibuix, la il·lustració, la fotografia i un cert tipus d’art que ens interessa.
Les fotos han estat realitzades per Mer Llorens durant el mes de març de 2017.

(CAST)
Estas son las primeras imágenes de mestres, espai circunstancial, un nuevo espacio en Barcelona para la promoción del diseño, el dibujo, la ilustración, la fotografía y un cierto tipo de arte que nos interesa.
Las fotos han sido realizadas por Mer Llorens durante el mes de marzo de 2017.

Anuncios